Vánoční dárky jazykové CD a DVD

Jak jsme na tom s angličtinou? Výsledky z testování žáků ZŠ v rámci projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ.

Na začátku roku 2011 zrealizovala jazyková škola Channel Crossings testování žáků 6. a 7. tříd základních škol v anglickém jazyce. Testování proběhlo v rámci projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality jazykové výuky na druhém stupni základní škol.

Do tříletého projektu, který je realizován od září 2010, vstoupilo celkově 25 základních škol ze Středočeského, Jihočeského a Plzeňské kraje s 1313 žáky šestých a sedmých tříd. 959 zapojených žáků se společně s Emou a Matesem (kreslené figurky provázející žáky na cestě ke zlepšení angličtiny) noří do studia angličtiny a využívají zajímavé internetové odkazy a hry shromážděné ve výukovém materiálu Rozbalte to na síti!. 354 žáků se zúčastnilo testování jako kontrolní skupina za účelem porovnání pokroku obou skupin žáků.

Vstupního testování prostřednictvím online testovací platformy vytvořené pro potřeby projektu se zúčastnilo celkem 1222 žáků. U těchto žáků byly zjišťovány znalosti v oblasti poslechu, porozumění čtenému textu, gramatiky a slovní zásoby. 254 žáků prošlo také komplexním jazykovým auditem, který zahrnoval navíc otestování mluveného a volného písemného projevu na vybraných školách. Celý test je pojat jako test auditový, tj. jsou zjišťovány znalosti žáků vzhledem k cílové úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Díky poměrně velkému vzorku žáků základních škol se podařilo získat statisticky validní data, která byla zpracována do podoby závěrečné zprávy, zahrnující analýzu dosažených výsledků v porovnání jednotlivých ročníků, škol i krajů. Abychom přispěli ke zkvalitnění samotné práce učitelů se žáky, byly také identifikovány nejčastější chyby a následně zformulována konkrétní doporučení pro další rozvoj řečových dovedností žáků.  

Ze vstupního testování vyplynulo několik zajímavých podnětů pro další práci se žáky. Velké obtíže žákům činily především mluvený projev, ve kterém dosahovali o více než 10 procentních bodů nižšího výsledku vzhledem k 41% průměru z písemného online testu. Mezi nejčastější potíže při vyjadřování žáků v anglickém jazyce patřilo časté střídáním tvarů sloves, tedy přecházení od prostého tvaru slovesa k průběhovému, či používání a časté zaměňování tvarů pomocných sloves, jako např. „I am not go“ či „I doing dance.“ Problematické je rovněž užívání zájmen a s tím související chyby  se 3. osobou jednotného čísla, které byly extrémně časté. Další obtíží, ačkoli méně překvapující, byly předložky. Klasické chyby se  týkaly především časových údajů. Největší problém žákům činilo porozumění v minulosti.

Jak tedy žáky v anglickém jazyce rozmluvit? Pílí a úsilím jednotlivých učitelů, správnou volbou výukových materiálů a v neposlední řadě vhodně zvolenou motivací.  Učitelům, a žákům především, tak mohou napomáhat internetové zdroje a doplňující cvičení v brožuře „Rozbalte to na síti!“. Tato publikace míří k rozvoji řečových dovedností a rozšíření slovní zásoby a zároveň přispívá k pokročilejším komunikačním dovednostem. Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem učitelům zapojeným do projektu za výbornou spolupráci.

Brožura s názvem “Rozbalte to na síti” je přístupná na webu projektu www.active-english.cz. V případě zájmu o podrobnější výsledky srovnávací analýzy nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese michaela.polackova@chc.cz.

Mgr. Michaela Poláčková, Jazyková škola Channel Crossings

 

 

Kategorie: Studium v ČR
4.5.2011 17:16:21
Inzerce
Kvalifikovaná lektorka s dlouholetou praxí nabízí individuální i skupinové kurzy anglického jazyka. - obecná/obchodní angličtina - firemní výuka - příprava k mezinárodním zkouškám či maturitě - doučování studentů Kurzy v učebně v centru Jihlavy či ...
Hledám doučování AJ jedná se o výuku 2 dětí 4.třída ZŠ 1xtýd/60min v Klánovicích.Cena do 300Kč za oba.
Dobrý den, středoškolská učitelka českého jazyka a angličtiny nabízí výuku obou jazyků, jakož i překlad, přepis a korekturu obou textů.
Pozor, nová služba speciálně pro Plzeň! Zprostředkujeme kontakt na kvalitní lektory angličtiny a dalších předmětů ZŠ a SŠ velmi rychle a hlavně naprosto bezplatně. Cena doučování 150 Kč/60 minut, dojíždění ...
As an English teacher I have a thorough understanding of grammar, structure, punctuation, flow, language techniques, engaging the reader, etc.Besides,I am a native Russian and Ukrainian speaker living in the ...
optimalizace PageRank.cz